71 79 36 06 | [email protected]

Behandlinger

Samtaleterapi
Der eksisterer mange myter om samtaleterapi. Bl.a. at klienten placeres på psykologens diva for at snakke om sin ulykkelige barndom i flere års behandling eller at psykologen blot udtrykker nogle få magiske ord, og så er man frisk og rørig igen.
Alt efter tyngden i problemstillingen vil et samtaleforløb typisk omfatte mellem 6 til 20 samtaler. Det kan være konstruktivt at afdække hvorfra indarbejdede mønstre stammer, men udgangspunktet for samtaleterapien vil altid være din situation her og nu.
Jeg tager afsæt i den kognitive metode, ACT, der er dokumenteret effektiv overfor en lang række problemstillinger, såsom angst, depression, misbrug, kriser mm. Det skal dog siges, at min opfattelse er, at den anvendte tilgang først og fremmest skal passe til problemstillingen og personen, og ikke omvendt. Derfor vil forløbet altid være tilpasset dig, og det du kommer med.

SamtaleTerapi

Mindfulnessbaseret terapi

Hvis det giver mening i forhold til din situation og det du kommer med er der mulighed for at supplere samtalebehandlingen med mindfulnessøvelser. Mindfulness er kort fortalt en øvelse i at forholde sig åbent, venligt og nysgerrigt til alt hvad der befinder sig i ens opmærksomhedsfelt af sansninger, tanker og følelser. Kultiveringen af mindfulnessfærdigheder har vist sig effektfuld overfor en lang række svære tilstande som angst, depression, stress mm. Se evt. linket: http://politiken.dk/viden/ECE2637714/forskere-mindfulness-virker-lige-saa-godt-som-antidepressiver/

Mindfulnesstræningen kan hjælpe med at skærpe opmærksomheden på hvad der er væsentlig for en i øjeblikket, hvad man har brug og behov for, opøve selvomsorg og tidligere opdage hvis man er i gang med en gammel uhensigtsmæssig vane. Hvis mindfulness har din interesse er det min erfaring, at det med øvelse f.eks. kan afhjælpe indflydelsen af ukonstruktive selvfortællinger, der kan tynge og styre os på uhensigstmæssige måder.

Hvis du er interesseret i at opøve mindfulnessfærdigheder vil vi sammen aftale hvordan og hvor meget det skal fylde i forløbet i forhold til den mere gængse samtaleterapi.

Buddha Aaben Himmel


Gåterapi i Ry

Tirsdage og torsdage tilbydes gåterapi i skovene nær Ry og Himmelbjerget. Konceptet er det samme som almindelige samtalebehandling – blot med naturen og skoven som grøn og resursefyldt kulisse. Mange oplever, at det kan opleves nemmere at snakke om det man kæmper med i livet ved enten at gå side om side eller med vinden blafrende mildt i håret på ladet af ladcyklen i skoven.

Praktisk:

Enten sender jeg beskrivelse og koordinater til en præcis lokation ude i skoven, hvor man kan parkere og mødes eller jeg henter dig på togstationen i Ry, hvor vi enten går ca. 6-7 minutter til en uforstyrret vandresti eller du hopper op på ladcyklen og vi kører ud i skoven.

Jeg sørger for tæppe og varme drikke….velkommen til😊