71 79 36 06 | [email protected]

Angst

Angst

Angst er en af de mest almindelig psykiske lidelser. Op imod hver fjerde af os vil udvikle det i løbet af livet i en grad at angsten bliver hæmmende for livsudfoldelsen. Grundlæggende er angstfølelsen en helt naturlig reaktion på fare. Angsten sørger for, at vi reagerer og f.eks. flygter, hvis vi oplever os truet på livet. Da den menneskelige hjerne er programmeret til at beskytte os, kan den dog i sin iver for at passe på os, se trusler hvor som helst. Man kan udvikle angst for at flyve, kaste op, for snavs eller kryb og insekter, lukkede rum eller åbne pladser. Man kan udvikle angst for sygdomme eller angst for at gå glip af livet eller angst for at der skal ske noget frygteligt med sine nærmeste. Man kan udvikle angst for at være alene eller angst for at være sammen med andre, hvor man frygter at opføre sig pinligt eller blive udstødt. Man kan udvikle angst for egne følelser, såsom sin vrede eller sorg eller egne almindelige kropslige sansninger. Som du nok kan fornemme kan vi mennesker udvikle angst for det meste. Og der er også utallige kreative måder, hvorpå vi typisk forsøger at beskytte os mod angst.

Angst

Hvordan behandles angst

Inden man kommer i terapi har de fleste ofte prøvet mange forskellige ting for at få den ubehagelige angstfølelse til at gå væk. Dog er det desværre sådan, at nogle af ens instinktive og helt forståelige strategier mod angsten paradoksalt kan være med til at forstærke den på længere sigt. Man oplever en umiddelbar lindring ved at undgå eller holde op med at gøre det, man er bange for, men samtidig forstærker man tendensen til at bøje sig for angsten næste gang. Tilmed giver man heller ikke sig selv muligheden for at øve at håndtere og afdramatisere angsten. Angsten kan på den måde forstærkes over tid og ens umiddelbare strategier kan således desværre medføre, at man ikke på samme måde kan engagere sig i de værdifulde og væsentlige ting i livet, såsom ens sociale liv og nære relationer, uddannelse, fritid eller karriere.

Behandlingen af angst vil derfor rette sig mod at opdage de kortsigtede og uvirksomme strategier og afløse kampen mod angsten ved først at finde og styrke de ting man vil have mere af i sit liv, samt øve metoder, der øger evnen til at rumme og håndtere angsten.