71 79 36 06 | [email protected]

Stress & Udbrændthed

Stress & Udbrændthed

Stress er blevet et modeord og bruges i flæng, hvilket desværre udvander betydningen. Stress skal f.eks. ikke forveksles med travlhed, som betyder at have mange bolde i luften eller mange ting at se til. Stress derimod er en tilstand, hvor udfordringer eller krav, indre som ydre, overskrider ressourcerne til at håndtere dem. Vi alle oplever kortvarige perioder i livet med stress. Tilstanden bliver som regel først problematisk hvis en tiltrængt restitution udebliver. I disse tilfælde kan tilstanden medføre fysiologiske og psykologiske forandringer, der kan have negativ betydning for vores trivsel og helbred på længere sigt.

Stress og Udbrændthed

Længerevarende stress kan involvere, at man oplever irritabilitet, rastløshed og indre uro, kraftige humørsvingninger, generel ulyst, hukommelses- og koncentrationsbesvær, tristhed, modløshed, nedsat selvværd, skyldfølelse mm. Fysisk kan man opleve ubehagelige symptomer såsom hjertebanken, stikkende fornemmelser i brystregionen, svedtendens, åndedrætsbesvær, hovedpine og smerter i f.eks. nakke, skuldre, ryg, overfølsomhed overfor lyd, lys og lugte, tics i muskulaturer mm.

Længerevarende stress kan føre til decideret udbrændthed. Udbrændthed kaldes også for udmattelsesdepression, da symptomerne langt hen af vejen ligner det depressive syndroms: nedtrykthed, ligegyldighed, følelsesmæssig udmattelse og lav præstationsevne. Skelnen mellem hvorvidt der er tale om udbrændthed eller depression er dog afgørende for hvilken behandling, der er hjælpsom. Udbrændthed er også kendetegnet ved, at det ikke hjælper blot at tage et par uger fri eller gå lidt ned tempo. Restitutionsperioden er betydeligt længere, dvs. vejen tilbage kan være langvarig og kræver ro, hvile og tålmodighed.

Hvordan kan jeg hjælpe?

Det kan være gavnligt at snakke med en psykolog, der beskæftiger sig med at håndtere stress og udbrændthed, og jeg har solid erfaring med dette. Det er svært at opstille en generel formel for vejen ud af stress og udbrændthed, da enhver persons livsomstændigheder er enestående. Psykiske belastninger kan både forekomme i privatlivet såvel som i arbejdslivet. Og ofte er det en kombination af disse, der fører til en overbelastningstilstand. I privatlivet kan det være stærke emotionelle hændelser såsom dødsfald, fyring, skilsmisse, sygdom, mens det kan handle om mobning, dårlig ledelse, eller høje evt. urimelige krav på arbejdspladsen. Jeg kan hjælpe dig med at finde årsagerne til din situation, kortlægge uhensigtsmæssige strategier og herfra kan vi sammen identificere hvad du har brug for for at kunne mindske og håndtere din stress. I tråd hermed kan jeg hjælpe med at skabe de ændringer, der skal til for at forebygge fremtidig stress.